Manifesti

Kääntöpöytä on kestävän ruoantuotannon ja kaupunkisuunnittelun laboratorio sekä vertaisoppimisen ja kaupunkikulttuurin keskus Pasilan ratapihalla. Kääntöpöydällä etsitään yhdessä kokeilemalla kaupunkilaisten ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja muihin globaaleihin haasteisiin. Lisää tulevaisuutta Helsinkiin, kiitos!

Manifestissä on neljä teemaa.

Lisää tulevaisuutta Helsinkiin!

Elämme ekokatastrofin aikaa. Ilmastonmuutos, kuudes massasukupuutto ja luonnonvarojen niukkuus muodostavat yhteiskuntien reunaehdot lähivuosikymmeninä. Tämän todellisuuden pitäisi olla myös Helsingin tulevaisuutta koskevan päätöksenteon lähtökohta. Vaikka esim. ilmastokeskustelu on valtavirtaistunut viime vuosina, uusi muuttuva todellisuus ei vielä näy riittävästi kaupunkisuunnittelussa ja -kulttuurissa.

Nykyinen kaupunkirakentaminen perustuu usein jo valmistuessaan vanhentuneisiin suunnitelmiin. Tästä hyvänä esimerkkinä on kaupungin maantieteelliseen ytimeen, Keski-Pasilaan nouseva megakoon kauppakeskus parkkihalleineen (n. 2300 autopaikkaa) ja pitkälti yksityisautoiluun pohjautuvine Veturitie-väylineen.

Samanaikaisesti on kuitenkin Keski-Pasilassa vielä jäljellä kaavoittamatonta, tilapäistä, ja monenlaisille vaihtoehdoille avointa tilaa. Eteläisellä ratapihalla on mahdollista ottaa askeleet kokeiluhenkisemmän ja väliaikaisluontoisemman kaupunkirakenteen synnyttämiselle. Kääntöpöytä on luotu toimimaan kompassina tälle kehitykselle.

Elämme aikaa, johon kuuluvat sekä valtavat globaalit haasteet että ennennäkemättömän kehityksen ja oppimisen mahdollisuudet. Esimerkiksi kasvava arvostus kokeilukulttuuria kohtaan on tuottanut uusia älykkäitä energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja, joita pystytään myös monistamaan tehokkaasti eri toimijoiden käyttöön. Kiinnostus jakamistaloutta ja kaupunkikulttuuria kohtaan herättää myös ylipäätään uutta kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja lisää vaikutusmahdollisuuksia.

Kääntöpöytä on paikka, jossa tartutaan näihin uusiin mahdollisuuksiin. Kaupunkilaisten toteuttamilla kokeiluilla kehitetään tulevaisuuden ruoantuotantoa, vertaisoppimista, kaupunkikulttuuria ja kaupunkisuunnittelua.

Olemme mitä syömme – ja mitä teemme

Ilmaston muuttuessa ruoantuotanto kohtaa maailmanlaajuisesti yhä suurempia haasteita. Keskeisessä roolissa tulevaisuuden ruoantuotantoketjuissa ovat luontoa havainnoimalla opitut ja samalla uutta teknologiaa hyödyntäen kehitetyt kierrot, parhaimmillaan esimerkiksi suljettu ravinnekierto. Niiden avulla säästämme energiaa, vähennämme hävikkiä ja päästöjä sekä saamme tuotettua monipuolisempaa ja terveellisempää ravintoa kasvaville väestöille. Suurin osa maailman ihmisistä elää nykyään kaupungeissa. Samalla teknologia mahdollistaa ruoan tuottamisen tehokkaasti muuallakin kuin pelloilla. Siksi on järkevää, että yhä suurempi osa ruoasta kasvatetaan kaupungissa – ja aiempaa kestävämmillä menetelmilllä. Kääntöpöytä on ruohonjuuritason laboratorio, jossa etsitään ratkaisuja näihin haasteisiin. Perinteisesti kuluttajan rooliin jäävä kaupunkilainen pääsee siellä lähemmäs ruoantuottajan maailmaa.

Kääntöpöydän keskeisenä päämääränä on tulevaisuuden kaupunkilaisten sopeutumiskyvyn kasvattaminen sekä ravinnon omavaraisuusastetta että monenlaisia kansalaistaitoja lisäämällä. Kääntöpöytä toimii samalla oman yhteisönsä viljelmänä ja tukee osaltaan uusien urbaanien elinkeinojen kehittymistä. Kääntöpöytä kukkii inspiraation puutarhana niin ikään satunnaisemmille vieraille – ja tuleville kaupunkiviljelijäsukupolville.

Kääntöpöydän viljelmällä pilotoimme myös rakennetussa ympäristössä olevaa ”monimuotoisuuden saarta”, josta käsin eri eliöryhmät vuorovaikutussuhteissaan tarjoavat ekosysteemipalveluita myös ihmisille. Monimuotoinen kaupunkiluonto ja ravinto tukevat myös ihmisen lähintä ekosysteemiä – suoliston mikrobeja.

#ruokaturva #yhteisöviljelmä #ravinnekierto #kompostointi #pissaviljely #peeponics #hävikki #biodiversiteetti #ekosysteemipalvelut #permakulttuuri #bokashi  #omatvihannekset #kiertotalous #suljettukierto #sustainablefoodproduction #communitygarden

Perustaitovallankumous

Internet on mullistanut nopeassa tahdissa ihmisten mahdollisuudet oppia uusia taitoja toinen toisiltaan. Sosiaalisessa mediassa jaetut vertaisneuvot, vapaasti jaetut verkko-oppaat ja harrastajien tekemät opetusvideot ovat nykyään oppimisen arkipäivää. Tarvitaan kuitenkin myös fyysisen kohtaamisen paikkoja, jossa vertaisoppimisen yhteisöt voivat kehittyä ja kasvaa.

Kääntöpöytä toimii koulutuskeskuksena, jossa opitaan kansalaisten uusia ja vanhoja perustaitoja, kuten kierrättäminen, korjaaminen, tuunaaminen, vertaistuotanto, jalostaminen ja kasvattaminen. Opetus tapahtuu työpajojen ja vertaisoppimisen muodossa, koska meillä kaikilla on piileviä kykyjä ja tietoa, joita on ilo jakaa. Yhdessä löydetyt ratkaisut ja jaetut taidot ovat voimakkaita sosiaalisia elämyksiä.

Tekemisen meininki edistää kokeilukulttuuria, jonka keskiössä on omavaraisuus, kiertotalous ja muut konseptit, joilla on potentiaalia hidastaa ilmastonmuutosta Suomessa tai jopa maailmanlaajuisesti. Tavoitteemme on avoimuus, jota toteutamme järjestämällä matalan kynnyksen yleisötapahtumia, joissa kaikenlainen väki toivotetaan tervetulleeksi toimintaan.

#vertaisoppiminen #peertopeer #inklusiivisuus #matalakynnys #kokeilukulttuuri #prototyping #expertyoume #tavisasiantuntija #perustaitovallankumous #commonskillrevolution #elämystalous

Avoin kaupunkitila mahdollistaa kulttuuria kulutuksen tuolla puolen

Jälkifossiilisessa maailmassa elämän mielekkyyden on löydyttävä jostain muualta kuin kuluttamisesta – taiteesta, hyvästä ruoasta, toisista ihmisistä. Tämä on käynnissä olevan yhteiskunnallisen muutoksen kulttuurinen ulottuvuus. Nykyinen kaupunkikulttuuri on usein kulutuskeskeistä ja ulossulkevaa; kaikille avoimia, epäkaupallisia tiloja kaivataan. Vähentämisen ja kohtuullistamisen lisäksi tarvitsemme paikallisia bileitä ja vastuullista hedonismia.

Kääntöpöytä on avoin kaupunkitila. Sen toiminta ei perustu kaupallisuuteen ja voiton tavoitteluun, ja lisäksi sen suunnitteluun ja toteutukseen saa vaikuttaa kuka tahansa. Yhdessä luotu tila syventää suhdettamme paikkaan ja luo pohjaa sosiaalisille innovaatioille.

#kaupunkikulttuuri #avoinkaupunkitila #postfossilculture #responsiblehedonism

Monimuotoisen, dynaamisen ja kestävän kaupungin kokeilukenttä

Veturitallit ja ratapiha ovat kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä, joka on silti avoin uusille kokeiluille. Historialliset rakennukset toimivat tiloina kokeilevalle kaupunkikulttuurille ja kiertotaloudelle. Uudet rakenteet ovat mittakaavallisesti hillittyjä ja ilmentävät alueen arvokasta menneisyyttä uuden toiminnan mahdollistavalla tavalla. Kokeellisuus, väliaikaisuus ja ihmisläheinen mittakaava saavat kaupunkilaiset tuntemaan, että he pystyvät vaikuttamaan kaupunkinsa kehitykseen, vaikka olisivat vain kääntymässä Kääntöpöydällä. Alueella on helppo liikkua kävellen, ja kaikki tuoreesta ruuasta lähtien on lähellä. Keskeinen sijainti Suomen rautatieliikenteen keskuksessa tuo näkyvyyttä kaupunkilaisten omille projekteille, jotka muuten saattaisivat jäädä näkemättä suurelta yleisöltä.

Alue toimii tasapainottavana voimana Triplan, Tornialueen ja Veturitien muodostamalle kaupallisten rakenteiden ja massiivisen infran keskittymälle. Kääntöpöydällä kaupunkilainen ei elä rakenteiden vankina vaan osallistuu itse niiden rakentamiseen. Osa kokeiluista jää väliaikaisiksi ja ihmiset vaihtuvat – kaupunki on jatkuvassa muutoksessa. Eri-ikäiset kerrokset limittyvät toisiinsa rikkaan kaupunkirakenteen kudelmana, joka kuhisee elämää ja näyttää suuntaa Helsingin kestävälle tulevaisuudelle.

#ihmisenmittakaava #minitalot #väliaikaiskäyttö #kestäväkaupunki #kokeilevakaupunki #kulttuurihistoria #rautatiemiljöö #kävelykaupunki #diy #diwo

Katso myös: ratapihavisio.fi